Specialistische reiniging

Onder specialistische reiniging verstaat Chris’s Cleaning onder andere de volgende werkzaamheden;

  • gevelreiniging / reiniging van reclame-uitingen;
  • terrasreiniging;
  • hygiënisch reinigen van machines (in bijvoorbeeld een voedselverwerkingsbedrijf);
  • ontvetten van machines;
  • reiniging van vloeren;
  • legen van dakgoten (op elke hoogte).

Wij beschikken over verschillende technieken om deze werkzaamheden uit te voeren.